นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
บริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
บริษัท แทมมารินวิลเลจ จำกัด
บริษัท เดอะ รายา คิวเรเท็ด คอลเลคชั่น จำกัด