Public health

“Colour to Table x Limited education” โดยกลุ่มแฟนคลับ พีพี กฤษฏ์ ร่วมแก้ปัญหาสังคมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

เพราะการแก้ไขปัญหาสังคมขนาดใหญ่จะเกิดผลสำเร็จได้ต้องเกิดจากพลังของความรักความร่วมมือเช่นเดียวกับ “โครงการ Colour to Table” ตัวแทนกลุ่มแฟนคลับศิลปินพีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ชื่อ “โปรเจกต์ พีพี กฤษฏ์ (PROJECTPPKRITT)” ร่วมมอบเงินบริจาค ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

Read more >

มูลนิธิเพื่อคนไทย สนับสนุนทุนการศึกษาและการดำเนินงาน สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ และพัฒนาพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) โดยเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเพื่อคนไทย ได้สนับสนุนเงินจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาและ สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันนโยบายสาธารณะ

Read more >

Good Society Day 2024 รวมพลคนสร้างสังคมดี

เพราะทุกคนคือ Dots เล็กๆ ที่จะเชื่อมต่อเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคมของเราให้ดีขึ้น งาน Good Society Day 2024 งานที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อจุดพลังให้คนภาคสังคมมีใจอีกครั้ง งานนี้มีทั้งหน่วยงานภาคสังคม องค์กรเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจและต้องการขับเคลื่อนสังคมของเราให้ดีขึ้นเข้าร่วมงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมดีดีมากมาย

Read more >
This site is registered on wpml.org as a development site.