มื้ออาหารมีประโยชน์ให้น้องๆ
ผ่านโครงการ FOOD FOR GOOD

เพราะการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นการยกระดับการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประโยชน์ในวงกว้าง  โครงการ FOOD FOR GOOD ที่มีภารกิจแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็กไทยด้วยแนวคิดพี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วยสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่ออาหารที่มีคุณภาพให้น้องๆในการดูแลได้อิ่มท้องด้วยโภชนาการที่ดี

ทางโครงการฯ ชวน มาร์คภาวริสร์ พานิชประไพดีกรี MasterChef Junior Thailandพร้อมเดอะแก๊งค์ ชวนแฟนคลับและทุกคนในสังคมมาร่วมระดมทุนมอบมื้ออาหารที่ดี มีประโยชน์ให้กับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล  ใน 2 โรงเรียนที่ห่างไกล ตลอด 1 ปีการศึกษา 65

มาร์คภาวริสร์ บอกว่าเพราะผมรักการทำอาหารและเชื่อเหมือนกับ FOOD FOR GOOD ว่าโภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต  และทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของเด็กไทย หรือ 2.9 ล้านคน มีภาวะทุพโภชนาการ เพราะพวกเขาได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ร่างกายและสมองของพวกเขาไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ผมจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกับผมเพื่อช่วยกันทำให้เพื่อนๆ ผมที่อยู่พื้นที่ห่างไกลได้มีโภชนาการที่ดีขึ้นครับ และการให้ครั้งนี้ไม่ได้จบเพียงแค่มื้ออาหารแต่เราจะทำให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีและเจริญเติบโตอย่างสมวัยครับ

สำหรับเงินบริจาคจำนวนนี้ทาง FOOD FOR GOOD จะนำไปดำเนินการตามกลไก 4 GOOD ของโครงการฯ คือ 

  • GOOD FOOD สนับสนุนมื้ออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกล ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • GOOD KNOWLEDGE ให้ครูได้รับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยตลอดโครงการครูจะได้รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการจาก FOOD FOR GOOD เพื่อให้เพื่อน ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
  • GOOD FARM สนับสนุนแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เพื่อนำมาปรุงอาหาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมุนเวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลแบบระยะยาว
  • GOOD HEALTH ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน และทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมทำงานเชื่อมต่อกับสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งหมด
This site is registered on wpml.org as a development site.