ข่าวสารองค์กร

ชาวมีวนาร่วมใจ สร้างฝายรักษาความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า จ.เชียงราย

กลุ่มเกษตรกรกาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนา พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และพี่น้องในชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า หมู่บ้านห้วยไคร้ จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม >

บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์ ได้รับรางวัล “Key Project Success Award” จากงาน Huawei Thailand Fusion Ecosystem Solar Summit 2024

บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์ ที่มีจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ จากการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันถูกทำลายและใช้อย่างสิ้นเปลือง จึงส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดอย่างรู้คุณค่ามาโดยตลอด บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์ ได้รับรางวัล “Key Project Success Award”

อ่านเพิ่มเติม >

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ ร่วมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพื่อโรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

การสร้างโอกาสทางการศึกษาจะช่วยพัฒนาให้เด็กไทยได้รับความรู้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย ให้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม >

TDRI EIS’s Exclusive Briefing on “Sustainability Can Companies be both Sustainable and Profitable?

คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมแสดงมุมมองการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน บนเวที TDRI EIS’s Exclusive Briefing on “Sustainability: Can Companies be both Sustainable and Profitable?

อ่านเพิ่มเติม >

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่จังหวัดเชียงราย ความร่วมมือของมีวนา เพื่อรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์

ไฟป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีและส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เหตุไฟป่าเกิดขึ้นเป็นปนะจำทุกปีและมักเกิดในฤดูแล้ง ส่งผลกระทบรุนแรงมากในหลายมิติ ทั้งฝุ่นละออง หมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ สุดท้ายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นทุ่งหญ้าที่แห้งแล้ง และใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถฟื้นฟู...

อ่านเพิ่มเติม >

Innova MOU

อีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร “องค์ประกอบไฮโดรเจลกักเก็บอนุภาคนาโนที่ห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหย และกรรมวิธีการเตรียม” จัดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม >
This site is registered on wpml.org as a development site.