กิจกรรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่จังหวัดเชียงราย
ความร่วมมือของมีวนา เพื่อรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์

ไฟป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีและส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง  เหตุไฟป่าเกิดขึ้นเป็นปนะจำทุกปีและมักเกิดในฤดูแล้ง ส่งผลกระทบรุนแรงมากในหลายมิติ ทั้งฝุ่นละออง หมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่  กล้าไม้เล็ก ๆ และต้นไม้ใหญ่ในป่าถูกทำลาย สัตว์ป่าถูกความร้อนทำร้ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิต  สุดท้ายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นทุ่งหญ้าที่แห้งแล้ง และใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศกลับมาได้อีกครั้ง 

ที่ผ่านมาทีมเกษตรกร และทีมส่งเสริมกาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนา ได้ร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกหวงแหนเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาป่าในพื้นที่เสี่ยง และสานต่อกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภายในพื้นที่รอยต่อจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน  ผู้นำชุนชน  และชาวบ้าน

ในปีนี้ได้มีการวางแผนการลาดตระเวน 345.5 กม. และจัดทาแนวกันไฟ 42 กม. รวมทั้งสิ้นเป็นระยะทาง 387.5 กม. ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมแล้วทั้ง 7 หมู่บ้าน รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 204.1 .. หรือ 53% ของแผนป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า  เพราะเจตนารมณ์ของมีวนาคือการรักษาผืนป่าด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่า ด้วยการสร้างเครือข่าย สร้างความร่วมไม้ ร่วมมือ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คนกับป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรกาแฟมีวนา และเจ้าหน้าที่ทีมส่งเสริมที่ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าอย่างเข้มแข็ง และขอบคุณผู้สนับสนุนกาแฟมีวนาทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผืนป่าไปด้วยกันเสมอ

This site is registered on wpml.org as a development site.