บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ ร่วมกับ บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
ร่วมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
เพื่อโรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

การสร้างโอกาสทางการศึกษาจะช่วยพัฒนาให้เด็กไทยได้รับความรู้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย ให้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มหาชน และ บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จำกัด จึงได้ร่วมเป็นคุณโอกาสร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สื่อโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน และคุณครูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่ โดย คุณพรศักดิ์ สินคณารักษ์ และ คุณปัทมา ศรีอริยนันท์ ได้ร่วมส่งมอบให้กับโรงเรียนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา  

เพราะทุกการร้อยพลังเพื่อสร้างสังคมดี จากคนในสังคม จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะส่งผลให้เยาวชนและสังคมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ชาวพรีเมียร์สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ที่
www.yuvabadhanafoundation.org

This site is registered on wpml.org as a development site.