นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีเอมฟูด จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
บริษัท มีวนา จำกัด