FOOD FOR GOOD

FOOD FOR GOOD
จัดงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูโภชนาการ รวม 56 โรงเรียน
เพื่อการดูแลภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเด็ก

ประมวลภาพงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูโภชนาการ โครงการ FOOD FOR GOOD ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ให้กับโรงเรียน
ในโครงการ FOOD FOR GOOD ทั้ง 56 โรงเรียน รวมผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูกว่า 170 ท่าน

FOOD FOR GOOD เชื่อว่าคุณครูจะสามารถดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้กับคุณครู โดยเสริมชุดความรู้ ดังนี้

  • การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน Collective Vision
  • โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน
  • การวางแผนเมนูอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน
  • เทคนิคการปรุงประกอบอาหารให้อร่อยและดีต่อสุขภาพ
  • สุขาภิบาลอาหาร
  • การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และโปรแกรมติดตามภาวะโภชนาการเด็ก
  • การดูและเด็กที่เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ
  • การสื่อสารเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication

โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย นักกำหนดอาหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้เชี่ยวชาญเสริมความรู้โภชนาการ นักโภชนาการของโครงการ FOOD FOR GOOD ผู้เชี่ยวชาญเสริมทักษะที่จำเป็นให้กับครูอย่าง Teach For Thailand, Krungsri Consumer และ Raya Heritage ที่มาช่วยกันติดเครื่องมือเพื่อ ให้ครูนำไป ประยุกต์ ใช้ในการดูแลเด็กๆที่โรงเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้อง

This site is registered on wpml.org as a development site.