ขอบคุณทุกคนทีมีส่วนร่วมกับงาน
Good Society Day 2024 รวมพลคนสร้างสังคมดี
เพราะทุกคนคือ Dots เล็กๆ ที่จะเชื่อมต่อเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคมของเราให้ดีขึ้น

งาน Good Society Day 2024 งานที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อจุดพลังให้คนภาคสังคมมีใจอีกครั้ง  งานนี้มีทั้งหน่วยงานภาคสังคม องค์กรเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจและต้องการขับเคลื่อนสังคมของเราให้ดีขึ้นเข้าร่วมงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมดีดีมากมาย  

โดย คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อคนไทย กล่าวเปิดงานว่าหากย้อนหลังไป 11 ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมกันจัดงานคนไทยขอมือหน่อย  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเชิญคนไทยในสังคม มาช่วยกันสร้างสังคมดีให้กับประเทศไทย วันนี้เป็นครั้งที่ 8 ที่เราจัดงานคนไทยขอมือหน่อย ที่ได้เชิญชวนคนในภาคส่วนต่างๆ มาร่วมมือกัน และพัฒนาให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ ธีมการจัดงานวันนี้ยังสอดคล้องเหมือนเดิมจากจุดตั้งต้น เป็นการรวมพลังสร้างสังคมที่ดีสำหรับทุกคน ทุกท่านที่นี้ก็เป็น Active Citizens หลายท่านทำงานมาหลายสิบปี ซึ่งก็คงมีคำถามว่า แล้ววันนี้สังคมดีขึ้นหรือยัง 

อย่างไรก็ตาม สังคมที่ดีในความหมายของแต่ละคนก็มีนิยามต่างกันไป มากน้อยแตกต่างกัน  หลายท่านคงทราบว่าสังคมที่ดีในแง่มุมสำหรับเราก็อาจไม่ได้ดีสำหรับทุกคน และคนที่คิดว่าสังคมยังไม่ดีสำหรับเขาก็คงมีอยู่มาก เป็นพื้นฐานของความเข้าใจถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่อยู่ในสังคม ที่มีทั้งปัญหา ความท้าทาย อนาคตของชาติคนรุ่นใหม่ การศึกษา การอบรมบ่มเพาะ การติดอาวุธให้เขาเป็นคนที่เข้มแข็ง พร้อมจะดูแลสังคมต่อไปในอนาคต เรายังทราบถึงความท้าทายของประเด็นด้านสุขภาพ สาธารณสุข ปัญหา PM 2.5 เป็นเรื่องที่เราก็มีความเข้าใจกับมันมากขึ้น สอดคล้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรื่องมลภาวะต่างๆ  ยังมีปัจจัยเรื่องการขาดธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม

เรื่องต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังดีไม่ถ้วนหน้า หลายท่านหลายองค์กรที่ร่วมงานกัน ยังคงมุ่งมั่นร่วมกันสร้างสังคมดีกันอยู่  เชื่อว่าปัญหาและความท้าทายข้างต้นนั้นคงไม่ได้จบภายใน 1-2 ปีข้างหน้า เป็นเรื่องที่เรายังคงต้องให้ความสำคัญ เราคงได้พบกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือ เพราะภารกิจขนาดใหญ่ต้องการความร่วมมือ เช่นเดียวกับคอนเซปต์งานครั้งนี้ที่เป็นภาพวงกลมของความหลากหลายต่างๆ ในสังคม เป็นจุดต่างๆ ที่ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกัน และจำเป็นต้องมีการทับซ้อนกัน หรือเกี่ยวกัน เป็นตัวแทนของส่วนประกอบต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ผู้ที่มีส่วนได้เสียในสังคมที่จะต้องมีโอกาสในการเชื่อมโยงกัน เสริมสร้างพลังของสังคมดีให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เป็นสังคมดีของทุกคนต่อไป 

สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ 

Youtube :  https://www.youtube.com/@goodsocietythailand4887 

Facebook : https://www.facebook.com/goodsocietythailand 

This site is registered on wpml.org as a development site.