คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ร่วมแสดงมุมมองการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน บนเวที
TDRI EIS’s Exclusive Briefing on “Sustainability:
Can Companies be both Sustainable and Profitable?

เวที  TDRI EIS’s Exclusive Briefing on “Sustainability: Can Companies be both Sustainable and Profitable?”      ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  โดยภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน  โดยคุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในงานว่า 

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การสร้างกำไรกับการสร้างความยั่งยืน มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้สองสิ่งนี้เดินไปในทิศทางเดียวกันได้ คือสัญญาณมากมายที่เกิดขึ้น ทั้งภัยพิบัติจำนวนมาก  อีกทั้งปัญหาที่เราประสบพบเห็นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งเรื่อง การศึกษาของไทย, ปัญหาเรื่อง PM 2.5,  การขาดธรรมาภิบาล,  เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ที่ส่งผลกระทบต่อเราเป็นอย่างยิ่ง  หากธุรกิจยังมองว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของฉัน เรื่องของธรรมาภิบาล ไม่ใช่เรื่องของฉัน ก็จะทำให้ปัญหาแหล่านี้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น 

การสร้างความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นั้น ทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ทั้งคู่ค้า   ลูกค้า  และพนักงาน คือคนสำคัญที่จะเป็นผู้มาสนับสนุนให้เกิดขึ้น  และเชื่อว่าในอนาคตจะดีขึ้นไปเรื่อย ๆ  ศักยภาพของทางธุรกิจในการเป็นผู้เล่น นอกเหนือจากตัวเราเอง เราก็ต้องจัดการเรื่องการใช้พลังงาน การดูแลพนักงานให้ดี ธุรกิจก็จะมีศักยภาพมากขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงอยากให้เห็นความสำคัญของการเป็นผู้ที่ยื่นมือออกไปช่วยทำให้ระบบนิเวศหรือปัจจัยแวดล้อมที่เราทำธุรกิจกันอยู่ให้เข้มแข็งขึ้น ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เราเผชิญกันอยู่ เชื่อว่าหากทุกคนร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งปัจจุบันมีโมเดลต่างๆ  ที่เป็นเครื่องมือให้เกิดการมีส่วนร่วมได้มากมาย  ทั้งเรื่องธรรมาภิบาล  ทุจริตคอร์รัปชัน  การศึกษา ความเหลื่อมล้ำ เราสามารถยื่นมือออกไปเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขได้ 

สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้พูดเพียงอย่างเดียว ในทางปฏิบัติ ธุรกิจต้องไม่ไปทำลาย ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เราต้องดูแลรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน เราก็ต้องพร้อมที่จะลงทุน ลงแรง ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ที่เรามีศักยภาพหยิบยื่นไปทำให้ระบบนิเวศเราดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น

แทนที่จะถามว่าความยั่งยืนกับกำไรไปด้วยกันได้ไหมน่าจะถามว่ากำไรจะคงอยู่ได้ไหม ถ้าความยั่งยืนไม่เกิดขึ้น

This site is registered on wpml.org as a development site.